مشاوره


الف ) مشاوره در زمینه حمل و نقل داخلی و بین المللی کالا

– ارائه پیشنهاد بهترین وسیله و مسیر حمل به تناسب نوع محموله

–  مشاوره جهت انتخاب ارزانترین و سریعترین شیوه حمل

–  مشاوره و پیشنهاد تهیه اسناد کالا برای کالاهای خاص

– واردات انواع کالا های صنعتی و فنی با تغییر اسناد حمل و صادرات مجدد

ب) مشاوره امور گمرکی و بیمه

– مشاوره در رابطه با انجام تشریفات گمرکی واردات ، صادرات ، مرجوعی ، ورود و خروج موقت و ترانزیت

– مشاوره جهت انجام پروسه ثبت سفارش، گشایش اعتبارات بانکی ،تکمیل اظهارنامه های صادراتی و مرجوعی

– برآورد تقریبی هزینه های گمرکی کالای مورد نظر مشتری

 –  راهنمایی جهت انتخاب بیمه های باربری کالا

طراحی و اجرا


در برنامه ریزی یک مجتمع این امر اهمیت دارد که روابط نزدیک میان طراحی و اجرا به خوبی تشخیص داده شود. این فرایندها هنگامی که به عنوان سیستم جامع یا مجتمع در نظر گرفته شوند بهتر نمود پیدا می‌کنند. به بیان وسیع‌تر طراحی فرایند ایجاد تعاریف تاسیسات جدید است که معمولاً توسط مشخصات و نقشه‌های تفصیلی ارائه می‌شوند.

 

برنامه ریزی اجرایی شرکت عرفان مهر شیراز برای تعیین ‌فعالیت‌ها‌ و منابع مورد نیاز در جهت تبدیل طرح به یک واقعیت عینی به شمار می‌رود. پس اجرا عملی ساختن طرح تهیه شده توسط معماران و مهندسان است. در هر دو مرحله طراحی و اجرا، وظایف عملیاتی متعددی باید با توجه به پیش نیازها و ارتباطات آنها با دیگر فعالیت‌ها انجام می‌شود.

مشاوره و طراحی عرفان مهر شیراز
طراحی و اجرا عرفان مهر شیراز