کندانسور هوایی دستگاهی است که همراه با تجهیزاتی مانند چیلر یا پکیج هواخنک مورد استفاده قرار میگیرد این دستگاه متشکل از یک یا چند کویل و فن های مربوطه است که در یک بدنه فلزی جاسازی شده است، گاز مبرد خارج شده از کمپرسور در این دستگاه حرارت خود را با محیط تبادل نموده و تبدیل به مایع شده و جهت استفاده مجدد وارد اواپراتور سیستم میشود.

کندانسورهوایی یا همان هوا خنک به طور مستقیم و بدون مصرف آب و تنها با جریان هوای فن ها ، عمل چگالش ( تبدیل بخار یا گاز به مایع) را انجام میدهد و به همین خاطر به آن کندانسور فن دار هم گفته می شود.

کندانسور هوایی از ردیفی از تیوب های (لوله های) پره دار که به شکلی منظم در کنار یکدیگر قرار گرفته اند ، تشکیل شده و یک یا چند فن محوری ، هوا را در عرض تیوب ها می دمند.

کندانسورهای هوایی از نظر طرح در سه مدل V  شکل ، افقی و عمودی ساخته می شوند.