1. چیلر تراکمی دستگاهی است جهت تأمین آب سرد مورد نیاز سیستم های تهویه مطبوع و تبرید صنعتی با تأمین دمای ۷ تا ۱۲ درجه سلسیوس (بر اساس نوع کاربرد و سیستم مورد نیاز) که عملکرد آنها بر اساس سیکل تبرید تراکمی می باشد.
  2. چیلر تراکمی آبی در صنعت تأسیسات، آب سرد مورد نیاز کویل سرمایش فن کویل ها و کویل سرمایش هواسازها را تأمین می کند. البته راندمان چیلرهای آبی همواره بیشتر از راندمان چیلرهای هوایی می باشد، اما امتیاز چیلرهای هوایی نسبت به چیلر های آبی بی نیاز بودن چیلرهای هوایی از آب و درنتیجه عدم ایجاد رسوب در مدار خنک کننده و افزایش طول عمر سیستم تأسیسات تهویه مطبوع است. ضمنا چیلرهای هوایی در مواقع قطع آب، می توانند به کار خود ادامه بدهند.
  3. عملکرد چیلر تراکمی بر مبنای سیکل تبرید تراکمی است و تجهیزات اصلی این سیکل عبارتند از: اواپراتور، کمپرسور، کندانسور و شیر انبساطی (Expansion valve).
  4. در چیلر تراکمی آبی ابتدا گاز مبرد توسط کمپرسور متراکم و وارد پوسته (shell) کندانسور می شود و در آنجا حرارت خود را به آب برج خنک کننده که درون کویل کندانسوردر جریان است انتقال می دهد و به مایع مبرد تبدیل می شود، سپس فشار و سرعت مایع مبرد با عبور از شیر انبساط (Expansion Valve) کاهش یافته و بلافاصله وارد کویل اواپراتور گردیده است و در نتیجه این کاهش فشار در اواپراتور عمل تبخیر مایع مبرد که عملی گرماگیرمی باشد، صورت می گیرد. در نتیجه گرما گیر بودن تبخیر مایع مبرد درون کویل اواپراتوراست که دمای آب درون پوسته اواپراتور که همان آب جاری در سیستم تهویه مطبوع است تا اندازه دلخواه کاهش یافته و کاملا خنک گردیده و سپس توسط پمپ های سیرکولاتور وارد چرخه کویل آب سرد فن کویل ها و هواساز ها می شود.از طرف دیگر گاز مبرد ناشی از تبخیر در اواپراتور به وسیله کمپرسورمکش گردیده و این سیکل تبرید ادامه پیدا می کند.
  5. اخیرا در چیلرهایی که به چیلرهای فلودد (Flooded Chillers) موسوم است به منظور ایجاد امکان کنترل دقیق هوشمند دبی سیال عامل توسط کنترل سطح مایع مبرد و همچنین جهت جلوگیری از ایجاد رسوب در جداره داخلی کویل، گاز مبرد درون لوله های کویل و آب جاری برج داخل پوسته کندانسور جریان پیدا می کند.همچنین در اواپراتور چیلرهای فلودد نیز آب جاری سیستم تهویه مطبوع درون لوله های کویل اواپراتور و گاز مبرد داخل پوسته اواپراتور جریان پیدامی کند.
  6. کندانسور و اواپراتور چیلر تراکمی در واقع مبدل های حرارتی می باشند که می توانند به انتخاب مشتری و کارفرما از نوع مبدل های حرارتی پوسته و لوله (shell & tube ) و یا مبدل های حرارتی صفحه ای انتخاب شوند، که البته با وجود مزایایی که مبدل های حرارتی صفحه ای دارند (مانند سرعت و سطوح تبادل حرارتی بالا، حجم کم و قیمت مناسب تر) اما به دلیل حساسیت هایی که در طول بهره برداری از مبدل های حرارتی صفحه ای در موضوع رسوب گرفتن در سطوح تبادل حرارت وجود دارد، معمولا چیلرهای آبی با کندانسور و اواپراتور shell & tube سفارش داده می شوند.

در هنگام انتخاب چیلر های تراکمی به اختلاف ظرفیت نامی (Nominal) و ظرفیت واقعی (Actual) چیلر خصوصا با توجه به دمای طرح خارج تابستان در منطقه بهره برداری از چیلر دقت نموده و توجه داشته باشید که از جمله عوامل تعیین کننده درعملکرد ظرفیت واقعی چیلرتراکمی می توان به موضوع مهم کافی بودن سطوح تبادل حرارتی کندانسور و اواپراتور چیلر در ظرفیت چیلر مورد نظر( طول، قطر و تعداد تیوب های مورد استفاده درکندانسور و اواپراتور) چیلرهای تراکمی اشاره نمود.