چیلر آب خنک با کمک انرژی الکتریکی تولید سرما و برودت می کند. چیلر تراکمی آب خنک، به نام چیلر آبی نیز شناخته می شود. سیکل چیلر آبی تراکمی بر اساس سیکل تبرید تراکمی بوده و برخی از قسمت های اصلی آن کمپرسور با الکتروموتور، کندانسور، اواپراتور، شیر انبساط، تجهیزات برج خنک کننده، پمپ و …  می باشد. در چیلر آب خنک ، سرد سازی آب در اواپراتور یا مبدل حرارتی صورت پذیرفته و آب سرد شده از طریق لوله کشی به دستگاه های خنک کننده هوا نظیر هوا ساز، فن کویل و .. فرستاده می شود. در چیلر آبی باید از برج خنک کن برای سردسازی آب کندانسور استفاده کرد.

درچیلر تراکمی آبخنک به علت استفاده از برج خنک کننده در انتقال گرما به محیط خارج ، بازده بیشتری نسبت به چیلر هوا خنک دارد و با توجه به صرفه جویی انرژی که دارند، برای مجتمع های بزرگ تجاری و اداری ، مسکونی ، بیمارستان ها و مانند آن در مدت نسبتا کوتاهی هزینه های اضافی نسبت به سیستم های تهویه مطبوع دیگر حذف می کنند.

چیلرهای تراکمی آبی (با کندانسور آبی ) بررای نصب و بهره برداری در فضای بسته سخته شده اند . بنابراین دستگاه ها می بایست در موتورخانه نصب شوند و همزمان امکان تهویه مناسب هوا و روشنائی کافی درمحل نصب آنها مورد توجه قرار گیرد.

چیلرهای تراکمی آبی علاوه بر ظرفیت ، از نظر نوع کمپرسور به کار رفته در آن نیز عمدتا به سه گروه زیر تقسیم بندی می شوند:

  • کمپرسورهای رفت و برگشتی
  • کمپرسورهای اسکرال ( حلزونی)
  • کمپرسورهای اسکرو ( مارپیچی)